SEGELFARTYGEN

Den stora charmen med The Tall Ships Races är att så många olika typer av fartyg kan vara med i tävlingen. Alla fartyg klassas i och tävlar i en specifik klass beroende på typ och storlek.

 

The Tall Ships Races är öppet för alla enskroviga fartyg som. uppfyller samtliga krav nedan...

  • Fartyget är minst 9,14 m vattenlinje längd
  • Minst 50 procent av besättningen ombord är trainees - alltså ungdomar mellan 15 och 25 år (med- eller utan erfarenhet av segling).
  • Fartyget uppfyller Sail Training Internationals säkerhetskrav.

 

FARTYGSKLASSER

KLASS A

Samtliga segelfartyg med LOA över 40 meter. Ett fåtal fartyg under 40 meter har A-klassificering i egenskap av råsegel.

KLASS B

Traditionellt riggade segelfartyg som mäter mellan 9,14 (LWL) och 39,9 (LOA).

KLASS C

Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter där riggen domineras av Bermudasegel.

KLASS D

Modernt segelfartyg med LOA under 40 meter som har spinnakerliknande segel.
 

UTLÄNDSKA FARTYG

Lenght Over All (LOA)
Visar maximala längden på ett fartygs skrov. Linjen måste vara vinkelrät mot vattenlinjen. Detta är den mest använda metoden att uttrycka storleken på ett fartyg.

För segelfartyg utesluts ofta bogspröt och annan armatur som läggs till skrovet. För att vara helt säker förtydligar man detta när man räknar förtöjningslängden.

Loaded Waterline Length (LWL)
Visar fartygets totala vattenlinje.

 

SVENSKA FARTYG

FARTYGSTYPER

STI's Vessel Database