Sail Training Association of Sweden, förkortat STAS, är en nationell organisation till den internationella moderorganisationen Sail Training International (STI).

 

Föreningen grundades 1998 och har som uppgift att bland annat sprida information om möjligheter för ungdomar att segla ombord i svenska segelfartyg, organisera deltagande i The Tall Ships Races (TSR) för svenska fartyg och koordinera ansökningar från svenska städer som önskar vara värdhamn under TSR.

 

Dessutom pågår ett omfattande arbete med sjösäkerhetsfrågor och medling mellan våra svenska segelfartygsrederier och berörda myndigheter. Inom ramen för det internationella samarbetet i STI arbetas för gemensamma regelverk och utbildningar.

TRAINEEANSÖKNING TILL 2018 PÅGÅR

Läs mer under fliken Trainees

STYRELSEN

LILLIAN WESTERBERG, ordf., Stockholm.
lillian@sta-sweden.se

Lillian Westerberg bor i stockholmsområdet och har varit med i STAS styrelse i många år och från 2012 som ordförande.
LIllian har arbetat i Stockholms stad i över 30 år med i huvudsak internationella och näringslivsfrågor samt varit projektledare för The Tall Ships Races 3 gånger i Stockholm, 1987, 2000 och 2007 och en fjärde gång i Halmstad 2011.

CHRISTER SAMUELSSON, vice ordf., Smögen
christer@sta-sweden.se

After a few years in the Swedish Navy and merchant navy, his career has been in a variety of positions with Burmeister & Wain and MAN-B&W where he is currently a director of its Swedish company and a member of the board of Hempel Paint A/S.

ANDERS CARLSSON, kassör, Stenungsund
anders@sta-sweden.se

Anders började i skutbranschen 1988 och seglar som skeppare på skutorna i Bohuslän. Anders har varit verksam i styrelsen för Nordisk Seglats i 20 år och ingår nu i styrelsen för Sveriges Segelfartygsförening och sitter som ordförande i Föreningen Västkustskutorna.

JÖRGEN HANSSON, Säkerhetsansvarig, Barcelona
jorgen@sta-sweden.se

Jörgen har seglat skuta sedan 1981 då han började i MBV med att hjälpa till att rusta upp Hawila, under upprustningsarbetet seglade han på SXK- Seglarskolans segelfartyg. Jörgen har seglat cirka 20 talet olika skolfartyg under ca 10 olika flaggor.

Han har varit med i 17 olika Tall ships raceetapper. Sedan 2010 deltar han i STI´s Race operations committe som klass A skeppens representant. Han brukar också vara vesselinspector under tall ships race evenemangen.

Jörgen arbetar sen 1999 på Gunilla, sedan 2006 som befälhavare och sedan 2008 delägare i Add-Maritime AB som har Management för Gunilla.

Caroline Nordstrandh, Ledamot, Halmstad
caroline@sta-sweden.se

Text kommer snart

THOMAS GUNNARSSON, Ledamot, Göteborg
thomas@sta-sweden.se

Thomas har under större delen av sitt professionella liv arbetat inom handels- och kundservice-sektorn.
Han är sedan 1975 aktiv inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, först som seglingsinstruktör och senare som kurschef och navigationslärare.
Under de senaste åren har han varit skeppare och styrman på ett antal olika segelfartyg och deltagit på ett dussin Nordisk Seglats event och fyra stycken Tall Ships Races.
 
Som styrelseledamot i några olika maritima kulturföreningar har Thomas organiserat flera hamnfestivaler och kulturbåtsträffar.

NORA GIERTZ LINDBERG Ledamot, Stockholm
nora@sta-sweden.se
Nora Giertz är utbildad vid Kaospiloterna i Århus och idag frilansande producent inom musik- och kulturbranschen. Hon sitter i styrelsen för det feministiska kollektivet Femtastic och är i skrivande stund sysselsatt med att sjösätta ett tre-årigt projekt finansierat av Arvsfonden med mål att bygga en nationell infrastruktur av kvinnliga kreatörer.

Nora har sitt andra hem i Kapstaden, har ett hjärta som slår extra hårt för danska bodegor och brinner för frågor som representation och jämställdhet.

2003 seglade hon sin första kurs på Malma Kvarn och avancerade redan nästa år till Kryssar Klubbens Seglarskola där hon föll pladask för Gratia. Några år sedan seglade hon som instruktör inom seglarskolan, men blev 2010 plockad till Tre Kronor af Stockholm där hon jobbat säsongsvis sedan dess som intendent. Nora brinner för att göra skut-Sverige mer tillgängligt för alla unga, oavsett bakgrund, och ser det som en av de viktigaste uppgifterna med sitt förtroendeuppdrag i STAS styrelse. 

ADJUNGERADE STYRELSELEDAMÖTER

MICKE GLANS
Adj. Halmstad
micke@sta-sweden.se

Emma Dyrehag
Adj. Halmstad
emma@sta-sweden.se

 

Lennart Martinsson
Adj. Lysekil
lennart@sta-sweden.se

 

KONTAKTA OSS


STAS - NATIONELL ORG.

Org. nr : 857209-3683
PG: 180 15 88-3

Postadress
STAS

c/o Westerberg
Ringvägen 21 B
182 46 Enebyberg

INFO & PROTOKOLL

Här finner du lätt aktuell information kring verksamheten.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i STAS kan sökas av...

• Segelfartyg och dess organisation vars huvudsyfte är att bedriva ungdomsutbildning.
 

• Svenska städer/kommuner som genom värdskap eller på annat sätt vill stödja ungdomsutbildning ombord i seglande skolfartyg.

• Svenska städer som önskar ansöka till att bli värdhamn för The Tall Ships Races
 

• Enskilda personer, grupper, organisationer, verksamheter eller motsvarande som önskar att stödja föreningen (STAS) i dess verksamhet.

 

För mer information angående medlemskap, var vänlig kontakta Anders Carlsson (kassör)

STI - INTERNATIONELL ORG.

Sail Training International , STI, är paraplyorganisationen för bland annat The Tall Ships Races. Organisationen, en ideell förening, har sina rötter i den allra första seglatsen med stora segelfartyg 1956.

 

STI arbetar nära alla världens alla skolseglingsfartyg, internationella- och nationella skolsegelfartygsorganisationer samt värdstäder, för att hjälpa unga människor att dra nytta av den erfarenhet som man får genom sailtraining.

 

I dagsläget har the Tall Ships Races vuxit till ett stort evenemang. Varje år deltar ca 3000 ungdomar ombord på 100 fartyg från 20 olika länder.

Organisationen växer för varje år, och i dagsläget finns lokala STA i ca 25 länder.

 

Läs mer på STI's hemsida: www.sailtraininginternational.org

USSO - Ungdomssektionen

Unga Svenska Skutseglares Organisation bildades hösten 2010 och fungerar som en ungdomssektion till Sail Training Association Sweden. Organisationen arbetar för att sprida information till unga skutseglare, ordna tillfällen för dem att träffas och utbyta erfarenheter med skutseglare från andra delar av världen samt möjliggöra för dem att påverka Sail Training Internationals verksamhet.

Läs mer om USSO på deras hemsida: www.seglaskuta.se/usso