Sail Training Association of Sweden, förkortat STAS, är en nationell organisation till den internationella moderorganisationen Sail Training International (STI).

 

Föreningen grundades 1998 och har som uppgift att bland annat sprida information om möjligheter för ungdomar att segla ombord i svenska segelfartyg, organisera deltagande i The Tall Ships Races (TSR) för svenska fartyg och koordinera ansökningar från svenska städer som önskar vara värdhamn under TSR.

 

Dessutom pågår ett omfattande arbete med sjösäkerhetsfrågor och medling mellan våra svenska segelfartygsrederier och berörda myndigheter. Inom ramen för det internationella samarbetet i STI arbetas för gemensamma regelverk och utbildningar.

STYRELSEN

LILLIAN WESTERBERG, ordf., Stockholm.
lillian@sta-sweden.se

Lillian bor i Stockholmsområdet och har varit med i STASs styrelse i många år och sedan 2012 som ordförande. Hon har arbetat i Stockholms stad i över 30 år med i huvsak näringslivs- och internationella frågor och EU-samarbete, samt varit projektledare för Tall Ships Races i Stockholm 1987, 2000 och 2007 och en fjärde gång i Halmstad 2011. Sedan 2017 är hon trustee (styrelsemedlem) i Sail Training International. Hon är Rotarian och aktiv i flera föreningar med maritim anknytning så som Stockholms sjögård och föreningen Tre Kronor af Stockholm.

THOMAS GUNNARSSON, Vice ordf, Göteborg
thomas@sta-sweden.se

Thomas har under större delen av sitt professionella liv arbetat inom handels- och kundservicesektorn.
Han är sedan 1975 aktiv inom Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, först som seglingsinstruktör och senare som kurschef och navigationslärare. Under de senaste åren har han varit skeppare och styrman på ett antal olika segelfartyg och deltagit på Nordisk Seglats-event och Tall Ships Races. Som styrelseledamot i några olika maritima kulturföreningar har Thomas organiserat flera hamnfestivaler och kulturbåtsträffar. Thomas är nationell represenant för Sverige gentemot Sail Training International.

JÖRGEN HANSSON, Säkerhetsansvarig, Göteborg
jorgen@sta-sweden.se

Jörgen har seglat skuta sedan 1981 då han började i MBV med att hjälpa till att rusta upp Hawila. Under upprustningsarbetet seglade han på SXK- Seglarskolans segelfartyg. Jörgen har seglat ett tjugotal olika skolfartyg under ca 10 olika flaggor. Sedan 2010 deltar han i STI´s Race operations committe som klass A skeppens representant. Jörgen brukar också vara vesselinspector under TSR-evenemang.

MIA REICH,
Ledamot Varberg

mia@sta-sweden.se

Mia har varit involverad i The Tall Ships Races både till sjöss och i de olika hamnarna sedan 2011. Hon representerar STAS ungdomsorganisation (USSO) i styrelsen samt ansvarar för organisationens ungdomsfrågor.
 

Kiki Beije USSO-representant och ungdomskoordinator, Stockholm
xxxxx@sta-sweden.se

 

MICHAEL BOSSEN Sekreterare, Göteborg
michael@sta-sweden.se

Michael är uppväxt i föreningen Mot Bättre Vetande och är sedan 2017 ordförande för densamma. Michael är utbildad båtbyggare och har seglat på de flesta svenska skutorna. Nu seglar han främst med MBV’s skolsegelfartyg “Astrid Finne” och på hans egna norska skøyte “Lyst”.

KONTAKTA OSS


SUPPORTA STAS

Sail Training Association of Sweden, STAS, är en ideell förening vars pengar som kommer in tillfaller ungdomar för stipendiestöd att deltaga i The Tall Ships Races. Tack för ditt bidrag - Litet som stort. PS. Det går även bra att betala medlemskapet via Swish.

123 091 07 52

INFO & PROTOKOLL

Här finner du lätt aktuell information kring verksamheten.

INSTAGRAM

Följ Sail Training Association of Sweden på Instagram genom att skanna namntaggen här nedanför med instagram-kameran. 

MEDLEMSKAP

Medlemskap i STAS kan sökas av...

• Segelfartyg och dess organisation vars huvudsyfte är att bedriva ungdomsutbildning.
 

• Svenska städer/kommuner som genom värdskap eller på annat sätt vill stödja ungdomsutbildning ombord i seglande skolfartyg.

• Svenska städer som önskar ansöka till att bli värdhamn för The Tall Ships Races
 

• Enskilda personer, grupper, organisationer, verksamheter eller motsvarande som önskar att stödja föreningen (STAS) i dess verksamhet.

För mer information angående medlemskap, vänligen använd kontaktformulär ovan.

Sail Training International

Sail Training International , STI, är paraplyorganisationen för bland annat The Tall Ships Races. Organisationen, en ideell förening, har sina rötter i den allra första seglatsen med stora segelfartyg 1956.

 

STI arbetar nära alla världens alla skolseglingsfartyg, internationella- och nationella skolsegelfartygsorganisationer samt värdstäder, för att hjälpa unga människor att dra nytta av den erfarenhet som man får genom sailtraining.

 

I dagsläget har the Tall Ships Races vuxit till ett stort evenemang. Varje år deltar ca 3000 ungdomar ombord på 100 fartyg från 20 olika länder.

Organisationen växer för varje år, och i dagsläget finns lokala STA i ca 25 länder.

 

Läs mer på STI's hemsida: www.sailtraininginternational.org

USSO - Ungdomssektionen

Unga Svenska Skutseglares Organisation bildades hösten 2010 och fungerar som en ungdomssektion till Sail Training Association Sweden. Organisationen arbetar för att sprida information till unga skutseglare, ordna tillfällen för dem att träffas och utbyta erfarenheter med skutseglare från andra delar av världen samt möjliggöra för dem att påverka Sail Training Internationals verksamhet.

Läs mer om USSO på deras hemsida: www.seglaskuta.se/usso

DE NORDISKA ORGANISATIONERNA

SVERIGE - STAS


Org. nr : 857209-3683
PG: 180 15 88-3

Postadress
STAS
c/o Westerberg

Auravägen 39

182 68 DJURSHOLM

FINLAND - STAF

NORGE - NSTA

DANMARK - DSTA