SPONSRING & STIPENDIUM

Som ungdom har man hela livet framför sig. Oavsett om man är från landsbyggden, storstaden eller kusten så behöver man livserfarenhet och ett bra självförtroende för att få en bra start i sitt framtida arbetsliv. Oavsett vilken bransch eller miljö som var persons enskilda framtid kommer att utspela sig i, är "Sail Training" ett verktyg som ger några utav världens absolut bästa förutsättningar!

 

Oavsett kulturell-, etnisk- eller social bakgrund så kommer ungdomar mellan 15 och 25 år  från världens alla hörn(!) att, under kontrollerade och ordnade former, mönstra på traditionellt riggade segelfartyg för att  bl.a. lära sig att segla, navigera och manövrera.

 

Som trainee under The Tall Ships Races kommer ungdomar att - av erfarenhet - kunna säga att de efter en segling fått...

 

... nya vänner för livet - i flera olika länder, från flera olika kulturer

... förbättrade språkkunskaper inom framför allt engelska, men även andra språk

... lära sig innebörden av teamwork på internationell nivå under pressade situationer

... en betydligt ökad kulturell förståelse

.... hitta sina äkta personliga styrkor - inte bara dem som man trodde att man hade

... en tvättäkta "Once in a lifetime experience"!

... "hitta hem"

 

Vi söker ständigt nya stipendiegivare och sponsorer

Oftast så är det ungdomar som inte har de finansiella förutsättningarna till att inta rollen som trainee, som behöver det som mest. De allra flesta ungdomar som seglar The Tall Ships Races har aldrig tidigare seglat förrut! De antar utmaningen och får en erfarenhet som de tar med sig livet ut.

 

Det finns otroligt många ungdomar i Sverige som drömmer om att få möjligheten att få segla med ombord på ett segelfartyg. Sail Training Association of Sweden arbetar (helt ideellt) med att hitta stipendiegivare och sponsorer till att hjälpa så många som möjligt utav dessa ungdomar.

 

Representerar du ett företag, en stiftelse eller en organisation som ser det goda i detta ovan, och/eller som kan knyta det till sig för sin egna verksamhet och inriktning?

Tveka inte att ta kontakt med oss!

 

För frågor och funderingar kring stipendier och sponsring kontakta:

Micke Glans

Sail Training Association of Sweden

micke.glans@gmail.com

070 992 61 94