Daniel, 25 år seglade 2011 med stipendium ombord på holländska Bark Europa (Klass A)

Daniels egna ord om äventyret

TSR 2011 För mig var något utanför min bekvämlighets zon, Aldrig varit på något liknande och inte trott att  jag skulle vara bland främlingar i ett skepp ute på havet. Men där var jag, antagen efter ansökt stipendie. 

Det var fantastiskt ! Jag har drömmar om nätterna att jag fortfarande seglar med Bark Europa på massa äventyr !

Det jag har tagit med mig från resan är att nyfikenheten, viljan att lära känna sina medpassagerare är större än sina rädslor.

Mitt bästa minne kanske är när jag var nästan längst uppe på masten, barfota och fick se havet som sträckte sig så långt jag kunde se.

Två saker jag vill säga med, det ena är att jag hade gärna gjort en längre resa. Det andra är att jag skulle gjort det här tidigare.