ANSÖKNINGSFORMULÄR 2020

STAS samlar i skrivande stund in ekonomiska bidrag från stiftelser och fonder för att kunna tillsätta årets traineeplatser. Antalet platser är f.n. okänt men vi räknar med att kunna tillsätta minst 3 trainees per deltagande svenskflaggat fartyg.

Årets stipendiestöd är f.n. ännu inte beslutat. Info beräknas komma inom det närmsta.
Det går ändå bra att visa sitt intresse utan att binda upp sig till något.

Status: Ansökningsfönstret är öppet

  • Endast för bekräftelse och kontakt i samband med detta ärende. Uppgifterna raderas efter ansökningsperioden.
  • Endast för kontakt i detta ärende. Uppgifterna raderas efter ansökningsperioden.


  • Beskriv med fritext dina tredjehandsval
  • Har du seglat med stipendium tidigare, men osäker på om det var via STAS eller annan så välj "Vet ej".

  • Gärna PDF eller doc och inte längre än max 1st A4 inkl ev foto. Dokumentet raderas efter avslutad ansökningsperiod.
    (max 50 MB)

FARTYG & SEGLINGAR 2020

Ref: Exchange at Sea: Baltic Research Round 2
Fartyg: Vega Gamleby
Påmönstring: 200704, Stockholm
Avmönstring: 200718, Malmö
Antal dagar: 15
Ordinarie kostnad: 995 EUR
Info: 
Mer info:
 

Ref: Exchange at Sea: Following Salty Footprints
Fartyg: Vega Gamleby
Påmönstring: 200719, Köpenhamn
Avmönstring: 200802, Köpenhamn
Antal dagar: 15 
Ordinarie kostnad: 995 EUR
Info:
Mer info:

Ref: Exchange at Sea: Sailing beyond Sustainable Horizons
Fartyg: Morgenster
Påmönstring: 200720 Haag
Avmönstring: 200803 Amsterdam
Antal dagar: 15
Ordinarie kostnad: 995 EUR
Info:  
Mer info:

Ref: Exchange at Sea: Nordic Plastic Navigation
Fartyg: Gunilla
Påmönstring: 200722 Elevrum
Avmönstring: 200807
Antal dagar: 17
Ordinarie kostnad: 995 EUR
Info:
Mer info