ANSÖKNINGSFORMULÄR 2019

STAS samlar i skrivande stund in ekonomiska bidrag från stiftelser och fonder för att kunna tillsätta årets traineeplatser. Antalet platser är f.n. okänt men vi räknar med att kunna tillsätta minst 3 trainees per deltagande svenskflaggat fartyg.

Årets stipendiestöd är f.n. ännu inte beslutat. Info beräknas komma inom det närmsta.
Det går ändå bra att visa sitt intresse utan att binda upp sig till något.

Status: Ansökningsfönstret är öppet

  • Endast för bekräftelse och kontakt i samband med detta ärende. Uppgifterna raderas efter ansökningsperioden.
  • Endast för kontakt i detta ärende. Uppgifterna raderas efter ansökningsperioden.


  • Beskriv med fritext dina tredjehandsval
  • Har du seglat med stipendium tidigare, men osäker på om det var via STAS eller annan så välj "Vet ej".

  • Gärna PDF eller doc och inte längre än max 1st A4 inkl ev foto. Dokumentet raderas efter avslutad ansökningsperiod.
    (max 50 MB)

FARTYG & SEGLINGAR 2019

UNDER BEARBETNING!
Uppgifterna kontrolleras mot fartygens egna information i samband med att årets stipendiestöd tillkännages. 

Ref: A1 (Race 1, Aalborg . Fredrikstad)
Fartyg: ATENE
Påmönstring: 190701, Skärhamn
Avmönstring: 190713, Fredrikstad
Antal dagar: 13
Ordinarie kostnad: 7,800 SEK
Info: >16 år
Mer info: Länk
 

Ref: A2 (Race 1, Aalborg . Fredrikstad)
Fartyg: ASTRID FINNE
Påmönstring: 190630, Lysekil
Avmönstring: 190715, Öckerö
Antal dagar: 16 
Ordinarie kostnad: 4,000 SEK
Info: Förkunskaper / god sjövana rek.
Mer info: Länk.

Ref: A3 (Race 1, Aalborg . Fredrikstad)
Fartyg: GRATITUDE
Påmönstring: 190624, Lysekil
Avmönstring: 190711, Fredrikstad
Antal dagar: 12
Ordinarie kostnad: 10,900 SEK
Info:  
Mer info: Länk.

Ref: A4 (Race 1, Aalborg . Fredrikstad)
Fartyg: WESTKUST
Påmönstring: 190701, Edshultshall
Avmönstring: 190716, Edshultshall
Antal dagar: 16
Ordinarie kostnad: 6,500 SEK
Info: Möjlighet för avmönstring Fredrikstad
Mer info: Länk.

Ref: A5 (Race 1, Aalborg . Fredrikstad)
Fartyg: WESTVIND
Påmönstring: YYMMDD, Hamn
Avmönstring: YYMMDD, Hamn
Antal dagar: 14 
Ordinarie kostnad: 5600 SEK (?)
Info: 
Mer info: Länk.

Ref: A6 (Race 1, Aalborg . Fredrikstad)
Fartyg: INGO
Påmönstring: ?
Avmönstring: ?
Antal dagar: 13
Ordinarie kostnad: 4.500 SEK
Info: 
Mer info:

Ref: B1 (C-i-C, Fredrikstad - Bergen)
Fartyg: GRATITUDE
Påmönstring: 190713, Fredrikstad
Avmönstring: 190722, Bergen
Antal dagar: 10
Ordinarie kostnad: 8,900 SEK
Mer info: Länk.

Ref: C1 (Erasmus+ International Exchange. Theme: Plastic – an Issue Without Borders)
Fartyg: VEGA AF GAMLEBY
Påmönstring: 190715, Göteborg
Avmönstring: 190804, Karlshamn
Antal dagar: 20
Ordinarie kostnad: 975  EUR
Mer info: Länk.